10 OKTOBER: UIT JE DAKLOOS!

Op 27 september presenteerde het CBS haar cijfers over het aantal daklozen in Nederland. Hoewel het CBS met dalende cijfers komt, vinden de betrokken partners van Uit Je Dakloos een nieuwe editie meer dan urgent en geven zij aan dat de situatie nog slechter is geworden. In de CBS-telling worden veel doelgroepen niet meegenomen. Ook is er sprake van een schatting in plaats van een meting. 

Op 10 oktober, Wereld Daklozendag, organiseren daarom de Tussenvoorziening, Lister, het Leger des Heils, de Utrechtse woningcorporaties Portaal, Woonin, SSH, Bo-Ex, Cazas Wonen en Habion en Gemeente Utrecht de 2e editie van Uit Je Dakloos.
Zo willen we aandacht vragen voor dakloosheid in al haar vormen.